T. 0545 - 471 404

Begeleid zelfstandig wonen Twente

Wanneer u bij ons begeleid zelfstandig komt wonen in Twente, komt u te wonen in een eigen appartement of huis in uw woonplaats. We kijken naar uw behoeftes rondom de begeleiding en vanuit dat uitgangspunt bieden we u ondersteuning. Ook wanneer u nog geen woonruimte heeft, kan onze coach u hierbij helpen.

Begeleid zelfstandig wonen Twente

Onze begeleiding hebben we onderverdeeld in verschillende gebieden. Vaak begint het bij de huisvesting. We helpen u bij de zoektocht naar een geschikte woonruimte en bieden u hulp bij het onderhouden van uw woning. Daarnaast zijn de financiën vaak een struikelblok voor onze klanten met een psychiatrische problematiek. Daarom helpen we u met het overzichtelijk maken van de financiën. Ook helpen we de klant bij zijn of haar dagbesteding. Samen gaan we op zoek naar taken en activiteiten waarmee hij of zij zich de hele week goed mee kan vermaken. Het laatste punt is zingeving: hoe kijkt de klant tegen het leven aan en wat is het doel?

Het functioneren

Wij hebben het functioneren van onze klanten verdeeld in vier categorieën:

  • Sociaal
  • Psychisch
  • Lichamelijk
  • Praktisch

Jongeren met autisme hebben vaak moeite met sociale vaardigheden. Sociale contacten aangaan en onderhouden hoort dan ook bij onze begeleiding. Het psychisch functioneren heeft te maken met het geestelijk welbevinden. Het is van belang om dit mee te nemen bij het begeleiden van de andere bovengenoemde gebieden. Bij het lichamelijk functioneren hoort de fysieke gezondheid. We begeleiden de klant bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Tot slot bieden we hulp bij het praktisch functioneren. We helpen met huishoudelijke taken en waar nodig bij taalbeheersing.

Meer weten? Neem nu contact met ons op »

Begeleid zelfstandig wonen in Twente

Bij OpWeg coaching kunnen jongvolwassenen vanaf 18 jaar begeleid zelfstandig wonen in Twente. Met de expertise en ervaring van onze coaches, wordt er een persoonlijk plan op maat voor de klant samengesteld. Voor meer informatie of wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.