T. 0545 - 471 404

Informatie autisme voor gemeenten

Mensen met autisme behoren tot een zeer diverse groep. Er zijn volwassenen met autisme die op hoog niveau vrijwel zelfstandig kunnen functioneren. Ook zijn er mensen met autisme en een verstandelijke beperking, die aangewezen zijn op volledige zorg. En daartussen zitten alle varianten. Dat maakt de stoornis autisme ongelooflijk ingewikkeld. Ingewikkeld om mee te leven en ingewikkeld om te begrijpen. Autisme komt voor in iedere gemeente in Nederland.

Om gemeenten meer inzicht te geven in autisme heeft de NVA samen met Balans drie folders ontwikkeld, waarin autisme op een eenvoudige manier wordt uitgelegd. Er is een folder over kinderen met autisme, over volwassenen met autisme en over mensen met autisme en een verstandelijke beperking. U kunt de folders hier downloaden:

Download: Autisme bij kinderen in uw gemeente
Download: Autisme bij volwassenen in uw gemeente
Download: Autisme en een verstandelijke beperking in uw gemeente 

Om een persoon met autisme goed te kunnen laten functioneren in deze maatschappij en binnen de gemeente, is zorg nodig die toegespitst is op de ondersteuningsbehoefte en hulpvraag van het specifieke individu met autisme en zijn naasten. Maatwerk, zodat geen geld en tijd verloren gaat aan niet-passende hulp. Door het toegankelijk maken van kennis en door professionals binnen onderwijs, behandelcentra en vrijetijdsbesteding bijscholing te geven, kan dit begrip worden vergroot.

Met goede en op maat geleverde begeleiding en behandeling, zo vroeg mogelijk, kan deelname aan de maatschappij worden verbeterd en vergroot. Een correct gestelde diagnose en meer begrip vanuit de omgeving zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, kunnen mensen met autisme uitstekend participeren. Hiermee kunnen problemen voorkomen dan wel beheersbaar worden en kunnen de kwaliteiten van mensen met autisme tot hun recht komen.

Door gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van mensen met autisme en hun naasten worden begrip en kennis van autisme vergroot. Een duidelijk overzicht van het hulpaanbod in de gemeente kan hierbij ondersteunend zijn.

Bron: www.autisme.nl