T. 0545 - 471 404

Update coronavirus en OpWeg

Nu Corona de kop weer opsteekt probeert OpWeg maatregelen te treffen, waardoor we elkaar zo veilig mogelijk kunnen blijven ontmoeten.

Maatregelen:

  1. Wanneer we OpWeg-gebouwen binnen komen dragen we allemaal een mondkapje.
  2. ALLEEN wanneer we met de coach in een eigen ruimte zitten mag het mondkapje af.
  3. We gebruiken de schermen op de tafels, zodat we zo min mogelijk risico lopen.
  4. We gebruiken de desinfectans bij de ingang (bij allergie wassen we onze handen)
  5. We letten op de aanwijzingen van personeel en afbeeldingen
  6. We houden altijd 1,5 meter afstand
  7. Op de groepen van jeugd en volwassenen zijn we extra zorgvuldig volgens RIVM voorschriften.

OpWeg is tot nu toe de coronaperiode nog zonder besmettingen doorgekomen.

In uw en ons belang willen we dit, met uw hulp en inzet, zo houden.

Neem contact op met uw coach wanneer er vragen zijn.

Pas goed op jullie zelf en blijf gezond!