T. 0545 - 471 404

Update coronavirus en OpWeg

Corona maakt jammer genoeg nog steeds deel uit van ons leven. OpWeg treft maatregelen volgens het RIVM voorschrift.

Maatregelen:

  1. Wanneer we OpWeg-gebouwen binnenkomen dragen we allemaal een mondkapje.
  2. ALLEEN wanneer we met de coach in een eigen ruimte zitten mag, na overleg, het mondkapje af.
  3. We gebruiken de schermen op de tafels, zodat we zo min mogelijk risico lopen.
  4. We gebruiken de desinfectans bij de ingang (bij allergie wassen we onze handen)
  5. We letten op de aanwijzingen van personeel en afbeeldingen
  6. We houden altijd 1,5 meter afstand
  7. Op de groepen van jeugd en volwassenen zijn we extra zorgvuldig volgens RIVM voorschriften, welke voor binnenkomst met de cliënt worden besproken.

In uw en ons belang willen we met dit beleid onze omgeving, voor u en OpWeg, zo veilig mogelijk houden.

Neem contact op met uw coach wanneer er vragen zijn.

Pas goed op jullie zelf en blijf gezond!