T. 0545 - 471 404

Voor coaching aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek, gespecialiseerd in het autisme spectrum stoornis.

Wij coachen kinderen, jongeren en volwassenen met een diversiteit aan psychiatrische problematiek en zijn eveneens gespecialiseerd in het autisme spectrum stoornis.
Belangrijk voor deze kwetsbare groep mensen is dat zij gehoord worden en ook het gevoel hebben dat ze begrepen worden. Wanneer iemand zich gehoord en begrepen voelt dan kan de mens vanuit zichzelf de motivatie ontwikkelen om verandering teweeg te brengen.

De tevredenheid van cliënten staat voorop bij OpWeg Coaching. Door steeds goed te luisteren en af te stemmen wat de behoefte is van de cliënt, wordt hieraan bijgedragen. Door het inzetten van goed opgeleide coaches, die gespecialiseerde kennis hebben, wordt getracht de tevredenheid van de cliënt optimaal te krijgen en te houden.

  • OpWeg heeft geen lange wachtlijsten en er zijn korte lijnen met eventuele ander disciplines.
  • OpWeg heeft een groot netwerk waarnaar verwezen kan worden wanneer er behoefte is aan aanvullende hulpverlening.
  • OpWeg werkt met een cliëntgerichte aanpak. Wij kijken zorgvuldig naar de hulpvraag (zowel van ouders als kinderen / jongeren) en stemmen dit ook af op de omgeving waarin de cliënt leeft.