T. 0545 - 471 404

Klachtenregeling

OpWeg Coaching B.V. probeert zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Het kan echter voorkomen dat u ontevreden bent of teleurgesteld wordt over manier waarop wij ons werk doen. Wanneer dat gebeurt, willen we dat graag van u horen. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren.

Wanneer u een klacht heeft, proberen we eerst of u uw klacht samen met uw coach kunt oplossen, want een direct gesprek met uw coach is de snelste mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kunt u zich wenden tot de stafmedewerker of directeur.
U kunt dan het ingevulde klachtenformulier mailen naar:

info@opwegcoaching.nl

Kunnen zij het niet oplossen dan wordt u doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van OpWeg Coaching B.V.: Te Winkel & Te Winkel

Vanzelfsprekend kunt u zich ook direct tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden. Wilt u zich direct tot de onafhankelijke klachtencommissie wenden, dan mailt u het ingevulde klachtenformulier mailen naar:

info@tewinkelentewinkel.nl

In onderstaande links vindt u een beschrijving van het klachtenreglement en het klachtenformulier dat u kunt invullen.

Klachtenregeling volwassenen (WMO):
Klachtenreglement
Klachten formulier

Klachtenregeling jeugd:
Klachtenreglement
Klachten formulier

Vertrouwenspersoon:
Informatie vertrouwenspersoon