T. 0545 - 471 404

Cliëntenraad

Waarom
OpWeg vindt het belangrijk te horen hoe cliënten de zorg ervaren en neemt graag de input mee om zo de zorg te verbeteren.

Samenstelling:
De cliëntenraad is een afvaardiging van de verschillende cliënten groepen die door OpWeg begeleidt worden: jeugd, (jong)volwassenen), individueel of groepsgericht.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 cliënten, liefst uit een gevarieerde zorgvraag.

Wat doet de cliëntenraad bij OpWeg?
De cliëntenraad van OpWeg komt 3 keer per jaar bij elkaar en denkt mee over:

  1. Organisatie van de zorg
  2. Inhoud en kwaliteit van de zorg
  3. Ontwikkelingen in het zorgaanbod

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van zorg, zoals de cliënttevredenheid.

Wie
Elke cliënt die zorg ontvangt van OpWeg kan gekozen worden voor de cliëntenraad. De kwaliteitsmedewerker van OpWeg stelt de cliëntenraad, samen met de bestaande leden van de cliëntenraad, samen.

Hoe
Lijkt het je leuk deel te nemen aan de cliëntenraad?

Beschikbaar stellen doe je op de volgende wijze:

Stuur een mail naar de kwaliteitsmedewerker van OpWeg. Je wordt dan uitgenodigd voor een informatief gesprek:

  1. Per mail aanmelden bij kwaliteitsmedewerker
  2. Je wordt uitgenodigd voor informatief gesprek met de kwaliteitsmedewerker
  3. Kennismaken andere leden
  4. Benoeming