T. 0545 - 471 404

Protocol datalekken

Wat is een datalek?

Een datalek is een situatie waarbij “persoonsgegevens” in gevaar komen, ofwel omdat:

  • een onbevoegde persoon toegang heeft gekregen, of toegang kan krijgen tot de persoonsgegevens, ofwel
  • omdat de persoonsgegevens zijn gewist en er geen bruikbare back-up van de persoonsgegevens is, ofwel
  • omdat de persoonsgegevens zijn gewijzigd of kunnen worden gewijzigd door iemand die daar niet toe bevoegd is;
  • ofwel omdat de persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege een elektriciteitsstoring die onze bedrijfsvoering stil legt.

Wees niet bang om een datalek te melden, ook als je het zelf hebt veroorzaakt. Je kunt onderstaand protocol lezen welke stappen je moet nemen voor het geval dat je binnen OpWeg coaching B.V. een “datalek” ontdekt of veroorzaakt. Het is belangrijk om die stappen te nemen. Als je dat namelijk niet doet kan OpWeg coaching B.V. een boete krijgen die kan oplopen tot miljoenen euro’s.

Klik hier voor het protocol datalekken:

Protocol datalekken