T. 0545 - 471 404

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar wordt een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij OpWeg coaching. Hieronder ziet u de samenvatting van het recente onderzoek wat in 2021 is gehouden.

Tevredenheid met begeleiding – Ambulante begeleiding
Een ruime meerderheid van de cliënten geeft aan dat de ambulante begeleiding (zeer) veel aan hun behoefte voldoet. Bijna alle cliënten worden (ruim) voldoende betrokken bij het opstellen van het Zorgplan. Het overgrote deel van de cliënten is (zeer) tevreden over de ambulante begeleiding.

Tevredenheid met begeleiding – Begeleiding in groepsverband
Alle cliënten geven aan dat de begeleiding in groepsverband (zeer) veel aan hun behoefte voldoet. Ruim vier vijfde (84%) is (zeer) tevreden over de begeleiding in groepsverband.

Tevredenheid met begeleiding – Squad
Vier vijfde van de cliënten (80%) geeft aan dat de squad (zeer) veel aan de behoefte voldoet (in 2019: 88%; in 2018: 60% van de ouders/verzorgers van jeugdige cliënten).

Ook is vier vijfde van de cliënten (zeer) tevreden over de squad  en is een ruime meerderheid (zeer) tevreden over de hoeveelheid informatie die ze van de coach ontvangen over de squad. Bijna een derde van de cliënten (30%) vindt dat de squad-activiteiten buiten de schoolvakanties moeten plaatsvinden.

Tevredenheid met begeleiding – Woonbegeleiding ambulant
Alle cliënten geven aan dat de woonbegeleiding ambulant (zeer) veel aan hun behoefte voldoet. Tevens geven alle cliënten aan (zeer) tevreden te zijn over de woonbegeleiding ambulant.

Zichtbare vooruitgang
Het overgrote deel van de cliënten vindt dat de begeleiding van OpWeg coaching tot enige of veel zichtbare vooruitgang heeft geleid.

Coaches
Een ruime meerderheid van de cliënten is in het algemeen (zeer) tevreden met de coach(es). De cliënten zijn zeer tevreden over alle aspecten met betrekking tot de coaches. De punten waar enige ruimte voor verbetering zit wat betreft de coaches zijn de wijze waarop de coach(es) betrokken zijn, de duidelijkheid van de informatie die de coach(es) geven, de deskundigheid van de coach(es) en de flexibiliteit van de coach(es).

De cliënten noemen spontaan ook nog een aantal sterke punten van de coach(es). Zij noemen onder andere: de coach zorgt voor stabiliteit; de coach is deskundig, open en eerlijk; de coach heeft dezelfde visie; de coach is erg ruimdenkend en oplossingsgericht; fijne coach; de coach heeft een persoonlijke aanpak/is betrokken/cliëntgericht.

Een ruime meerderheid van de ouders/verzorgers die zelf ook gesprekken heeft met een coach  is over het algemeen (zeer) tevreden met de begeleiding die ze van de coach van OpWeg coaching ontvangen.

Samenwerking met andere instanties
Ruim vier vijfde van de cliënten wordt door OpWeg coaching gesteund in het contact met de gemeente. Bijna driekwart geeft aan dat OpWeg coaching hen uitleg geeft over het beleid/de regels die door de gemeente zijn opgesteld, 9% geeft aan dat OpWeg coaching dit niet doet. Ruim driekwart is (zeer) tevreden over de samenwerking tussen OpWeg coaching en de gemeente. 84% van de cliënten geeft aan dat er (ruim) voldoende aan de door de gemeente afgegeven doelen wordt gewerkt.

Imago
Onder de cliënten heeft OpWeg coaching een sterk imago. Over het algemeen zijn de cliënten positief over OpWeg coaching (80% zeer positief en 16% enigszins positief). De waardering van de cliënten is positiever dan in 2019 (60% zeer positief, 30% enigszins positief en 5% iets meer positief dan negatief) en 2018 (69% zeer positief, 26% enigszins positief en 2% iets meer positief dan negatief).

Loyaliteit en tevredenheid
Met een NPS (Net Promotor Score) van +55 heeft OpWeg coaching zeer loyale cliënten. Daarnaast geven zij OpWeg coaching een gemiddeld rapportcijfer van een 8,6.