T. 0545 - 471 404

Samenwerking

Opweg Coaching zoekt de samenwerking met professionele partijen om haar doelstellingen te bereiken en om optimaal te kunnen voldoen aan de vraag van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid..

  • Zorgverleners en huisartsen voor een optimale afstemming in de keten en het bundelen van facilities.
  • Werkgevers en re-integratieorganisaties voor passend en duurzaam werk
  • Gemeenten, samen met gemeenten en andere ketenpartners hebben we gedeelde ambities op het gebied van mentale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de psychisch kwetsbaren in onze samenleving.

Ziet u mogelijkheden voor samenwerking met OpWeg Coaching die de wederzijdse doelstellingen kunnen versterken? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze directie via onderstaande link.

Neem contact met ons op voor meer informatie »

Partnerorganisaties

Passpect
PassPect staat voor “Praktijk voor Autisme Spectrum Stoornissen, Psychologie en Contextuele Therapie” en op de site leest U de informatie over PassPect en waarin PassPect gespecialiseerd is.

Autisme Centraal: Sterk! in autistisch denken
Autisme Centraal verzorgt regelmatig scholing en bijscholing binnen Opweg Coaching.

HBO Safe
Voor de jaarlijkse BHV en EHBO certificering