T. 0545 - 471 404

Raad van commissarissen

OpWeg Coaching B.V. heeft een raad van commissarissen.
Deze raad is zodanig samengesteld dat haar leden onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van OpWeg Coaching B.V. of welk deelbelang dan ook.

De raad van commissarissen wordt gevormd door
B. Sanders, voorzitter
G. Nijman, lid
A. Kampen, lid