T. 0545 - 471 404

Onze methodieken uitgelicht

De coaches van OpWeg Coaching passen verschillende ondersteunings- en begeleidingsmethoden toe. Samen met de klant en/of ouder/verzorger maakt OpWeg, afhankelijk van de aard van de hulpvraag en de mogelijkheden en situatie van de cliënt en/of ouder/verzorger, een keuze voor een (combinatie van) interventies, die het meest effectief zijn voor het bereiken van de doelen.

Hierna volgt een korte beschrijving van de belangrijkste methodieken en instrumenten die de coaches van OpWeg Coaching gebruiken:

Autisme Centraal Methodiek
De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent, helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Het is geen standaardpakket dat je zal zeggen wat je wel en niet moet doen. Het is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen.

Autistisch denken
Basisrust
Concrete Communicatie
Dubbelspoor
Eigenheid
Functionaliteit

Autisme Centraal combineert deze zes onlosmakelijk verbonden kernbegrippen die je inspireren om op een weldoordachte manier mensen met autisme te begeleiden. In elke omgeving, met alle leeftijden of verstandelijke niveau. Voor meer informatie over ABCDEF klik je op deze link die je meer uitleg geeft over de methodiek van Autisme Centraal.


Ik ben Speciaal
De methode “ik ben speciaal” word ingezet aan de hand van een werkboek waarin de klant met autisme centraal staat. In dit boek wordt op een speelse manier duidelijk gemaakt wat autisme is en wat er zo speciaal aan is.

Er wordt inzicht gecreëerd in het eigen kunnen van de cliënt en helpt het om samen naar oplossingen te zoeken voor de moeilijkheden waar de cliënt tegen aan loopt. Het boek gaat uit van een positieve kijk op autisme. De klant leert zichzelf beter kennen en leert over zichzelf te praten, zodat hij kan gaan aangeven wat goed voelt en wat niet. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de dingen die zij juist wel heel goed kunnen.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • wie ben ik?
  • wat is autisme?
  • wat betekent dit voor mij?
  • wat vind ik leuk en belangrijk?

Aan de hand van het boek, wordt de cliënt gestimuleerd om op een positieve manier te kijken naar zichzelf en leert het om te gaan met zijn/haar moeilijkheden, beperkingen en talenten.

Een bijkomend voordeel van deze methode is, dat er ook aandacht besteed wordt aan de overige leden van het gezin, broertje of zusje van een kind met autisme. Het is soms best lastig als je om moet gaan met een broertje of zusje dat autisme heeft en wellicht hebben zij vragen hierover. Ook zij komen aan bod.


Handleiding voor Jezelf
Methode voor psycho-educatie voor kinderen vanaf 9 jaar met leer- en gedragsproblemen met Autisme Spectrum Stoornis en bijvoorbeeld ADHD. Het is een specifieke individuele begeleiding van kinderen met visuele ondersteuning middels werkbladen. Psycho-educatie is gericht op het ontwikkelen van het zelfbeeld, het inzicht geven in de dagelijkse gebeurtenissen, het leren zien van het eigen aandeel hierin, het zoeken naar oplossingen voor het probleem, het aanleren van nieuwe denk strategieën en het geven van hulp bij het concreet uitvoeren van de gekozen oplossing.