T. 0545 - 471 404

Kom ik in aanmerking?

Voor hulp en begeleiding in het dagelijks leven is jouw gemeente het eerste aanspreekpunt. Veel gemeenten hebben een sociaal wijkteam. Vaak biedt het wijkteam zelf lichte vormen van begeleiding. Als dat een algemene voorziening is, heb je geen indicatie nodig.

Het wijkteam kan er ook voor zorgen dat je professionele hulp krijgt. Dit kan gaan om begeleiding/coaching, hulp bij het huishouden, beschermd wonen, vervoer en logeeropvang. Als je gemeente geen sociaal wijkteam heeft, kun je contact opnemen met het Wmo-loket van je gemeente.

Hulpmiddelen zoals de Regelhulp en de Autismewegwijzer kunnen je OpWeg helpen om te kijken hoe je WMO-ondersteuning aanvraagt. Als je er niet uit komt, kun je uiteraard ook met ons contact opnemen voor meer informatie via onderstaande link.

Neem contact met ons op voor meer informatie »