T. 0545 - 471 404

Beschut ambulant

Bij beschut ambulant wonen, woont u in een huis dat u zelfstandig huurt (of heeft gekocht) in uw woonplaats. Bij deze vorm van wonen heeft u geen 24/7 toezicht nodig, maar is er wel de mogelijkheid om bij calamiteiten 24/7 gebruik te maken van telefonische achtervang. Als u van de telefonische achtervang gebruik maakt, kan er binnen 20 minuten iemand van OpWeg Coaching bij u zijn als dat noodzakelijk is. Bij calamiteiten bedoelen we een dringende situatie die absoluut niet kan wachten tot de volgende dag waarop u ons kantoor of uw coach weer kunt bereiken.

Een coach van OpWeg komt minimaal 2 keer per week langs om ondersteuning te bieden vanuit de 8 levensgebieden. Het aantal uren dat u begeleiding krijgt, spreekt  u af met uw gemeente. Samen met uw gemeente wordt tevens gekeken waar uw behoeftes en/of wensen liggen rondom de begeleiding.

Wanneer u nog geen eigen woonruimte heeft, kan de coach hierin ondersteunen om samen woonruimte te vinden.Ook voor een juist inkomen, kan de coach u ondersteunen tijdens gesprekken met verschillende instanties of het zoeken van een baan of opleiding.