T. 0545 - 471 404

ISO NEN EN 15224

Sinds 19 mei 2014 mag OpWeg zich ISO NEN EN 15224 gekwalificeerd noemen.

Deze norm NEN EN 15224 – ook wel aangeduid als ‘ISO 9001 voor de zorg’ – is op Europees niveau ontstaan en ontwikkeld vanuit de internationaal erkende kwaliteitsmanagementprincipes volgens ISO 9001, aangevuld met 11 specifieke op de zorg van toepassing zijnde criteria.
Deze 11 kwaliteitskenmerken hebben onder andere betrekking op het leveren van geschikte zorg zoals, beschikbaarheid, continuïteit, doeltreffendheid en doelmatigheid, gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, focus op de zorgontvanger, patiëntveiligheid en toegankelijkheid van zorgverlening.

OpWeg blijft gekwalificeerd door ieder jaar 2 interne audits en 1 externe audit te laten afnemen door een erkend bedrijf. Op deze manier willen we zorg blijven leveren die aan hoge eisen voldoet.

Gevolgen voor de klant
Voor de klanten blijven wij dezelfde begeleiding leveren zoals ze gewend zijn. Het keurmerk zorgt er vooral voor dat we binnen OpWeg ervoor zorgen dat we de begeleiding kunnen waarborgen.
Dit waarborgen we door het maken van een zorgplan gericht op de individuele klant, hierin staat vermeld waar we aan samen met de klant naar toe willen werken. Daarnaast worden er contracten gesloten met de klant, waarin staat hoeveel uur begeleiding wij leveren aan de klant. Ook zorgt het keurmerk ervoor dat er regels voor veiligheid en afspraken zijn rondom de klant waar de medewerkers van OpWeg zich aan moeten houden.