T. 0545 - 471 404

ISO NEN EN 15224

ISO 9001:2015 Certificering

OpWeg is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Deze certificering is een voortzetting van de ISO NEN EN 15224. We zijn gecertificeerd vanaf 2014.

De ISO 9001:2015 is een certificering voor de zorg en ontwikkeld volgens internationaal erkende kwaliteitsmanagementprincipes, waaraan de zorg in Nederland moet voldoen.

De criteria waaraan de zorg moet voldoen volgens de ISO 9001:2015 worden zorgvuldig gemeten in jaarlijkse externe audits. Hiervoor worden speciaal gekwalificeerde auditoren betrokken bij de beoordeling van OpWeg.

De kwaliteitskenmerken hebben betrekking op het leveren van geschikte zorg, zoals beschikbaarheid, continuïteit, doeltreffendheid en doelmatigheid. Tevens wordt er gekeken naar gelijkwaardigheid, zorg gebaseerd op bewijs en kennis, focus op de cliënt, clientveiligheid en toegankelijkheid van de zorgverlening. De informatiebeveiliging wordt zeer nauwlettend uitgevoerd en opgevolgd en waar nodig verbeterd.

Per jaar zijn er verschillende audits

  • Interne audits om onze eigen processen te verbeteren
  • Externe audits om de ISO certificering jaarlijks te vernieuwen en kritische punten te verbeteren. De externe auditor van OpWeg is LQRA.LRQA – Assurance, Certification, Inspection, Training

Wat betekent dit voor cliënten
Voor de cliënten blijven wij dezelfde begeleiding leveren zoals ze gewend zijn. Het keurmerk zorgt er vooral voor dat we binnen OpWeg ervoor zorgen dat we de begeleiding kunnen waarborgen.
Dit waarborgen we door het maken van een zorgplan gericht op de individuele cliënt, hierin staat vermeld waar we aan samen met de cliënt naartoe willen werken. Daarnaast worden er contracten gesloten met de cliënt, waarin staat hoeveel uur begeleiding wij leveren aan de cliënt. Ook zorgt het keurmerk ervoor dat er regels voor veiligheid en afspraken zijn rondom de cliënt waar de medewerkers van OpWeg zich aan moeten houden.