T. 0545 - 471 404

Missie & Visie

Missie
OpWeg Coaching wil nu en in de toekomst er aan bij dragen dat mensen met autisme, ADHD of een verwante psychiatrische problematiek beter kunnen functioneren in de maatschappij. Door middel van begeleiding en coaching van de mens en het verhogen van het begrip en de acceptatie van de maatschappij voor deze groep mensen, wordt dit bewerkstelligt.

Visie
In de toekomst wil OpWeg Coaching een kenniscentrum van autisme, ADHD en aanverwante psychiatrische problematiek zijn. Dit kenniscentrum bestaat uit informatie-, behandel-, coach-, trainings-, en ontmoetingsruimten waar professionals van verschillende disciplines zorg en begeleiding geven, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een orthopedagoog, psycholoog, psychiater, coach en voorlichter.

Door deze verschillende disciplines samen te brengen heeft de mens alle benodigde expertise tot zijn/haar beschikking en kan deze snel en doelgericht geholpen worden. Ontmoetingsruimten zijn er voor om mensen met elkaar in contact te laten komen om zo ervaringen uit te kunnen wisselen en van elkaar te kunnen leren. In de trainingsruimten worden lezingen en trainingen gehouden aan ouders, verwanten, scholen, professionals en aanverwante organisaties en/of andere geïnteresseerden, om het begrip en acceptatie binnen de maatschappij te vergroten.