T. 0545 - 471 404

Jeugd- en Gezinsbegeleiding

Individuele begeleiding kinderen en jongeren.
De ondersteuning en opvoeding van kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis vraagt vaak een duidelijke en gestructureerde aanpak. OpWeg Coaching wil hieraan bijdragen door ondersteuning te bieden op verschillende gebieden waar kinderen en jongeren op vast kunnen lopen, dit kan zowel thuis als op locatie.

Wij kunnen ondersteuning bieden bij:

 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven;
  Samen kijken we naar wat goed gaat in het dagelijks leven en hoe we dat kunnen toepassen in de momenten waar nog knelpunten zitten.
 • Gedragsmatige vraagstukken van ouders;
  Als ouder kan het lastig zijn om in te spelen op het gedrag van het kind. Samen kijken we wat werkt voor de ouder en kind en reiken we handvatten aan om de ontwikkeling soepeler te laten verlopen.
 • Planning van huiswerk en overleg met school;
  Het kan lastig zijn om overzicht te houden op het huiswerk. Wij begeleiden bij het gebruiken van de agenda, inplannen van het huiswerk, maar ook het zelf uitvoeren van het huiswerk. Hoe maak je je huiswerk en hoe leer je? Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de contacten met school.
 • De invloed van autisme bij kinderen, jongeren en hun ouders;
  Door open vragen te stellen aan het kind of de ouder en ze zelf na te laten denken, willen we inzicht creëren in wat het autisme spectrum stoornis voor hen inhoudt. Vanuit hier kan er gekeken worden naar oplossingen en/of werkwijzen die vanuit het kind of de ouder komen.
 • Het leren omgaan met en reageren op anderen in de omgeving.
  Mensen met een autisme spectrum stoornis vinden het vaak lastig om in te schatten hoe ze kunnen reageren op anderen. Door verschillende methodes en spellen, trainen we de persoonlijke vaardigheden en proberen een transfer te maken naar de alledaagse bezigheden van het kind.

Individuele begeleiding bij volwassenen.
In de ondersteuning bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis kijken we vooral naar waar diegene tegenaan loopt in privé of werk en kijken samen hoe we ervoor kunnen zorgen dat diegene zich weer prettig voelt. Onze begeleiding is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de volwassene.