T. 0545 - 471 404

Wat kan Opweg Coaching voor u als gemeente betekenen?

We bieden coaching aan jeugdigen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid en wij zijn eveneens gespecialiseerd in het autisme spectrum stoornis. Daarnaast bieden we ook coaching aan gezinnen. Gezinscoaching kan waar nodig worden gecombineerd met individuele coaching. Ook bieden we een kleinschalige vorm van beschut wonen (op dit moment VOL), wonen beschut ambulant, woonzorg, en begeleiding op de groep.

Iedere situatie vraagt om maatwerk. Daarom maken wij gebruik van goede professioneel geschoolde medewerkers in verschillende leeftijden en met diverse achtergronden, zodat de medewerker die de cliënt gaat coachen zoveel mogelijk passend is bij de situatie.

Kijk voor ons aanbod op ”Wat wij bieden”

Uitgangspunten:
Wij zijn betrokken, laagdrempelig en dichtbij. Wij werken resultaatgericht en hechten veel waarde aan kwaliteit en eigen regie van onze cliënt. Door goed te luisteren en methodisch te werken, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden. Onze cliënten “OpWeg” helpen richting vergroten van eigen regie, zelfredzaamheid en (weer) deelnemen aan de maatschappij (participatie) is waar wij ons voor inzetten.

Praktisch:
Door praktische coaching op diverse gebieden werken we samen met de cliënt toe naar het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie. Dit kan variëren van opvoedingsondersteuning tot begeleiding bij het structureren en organiseren van uw dagindeling, huishouding en/of administratie.

Bent u benieuwd waarin OpWeg kan ondersteunen?
Kijk dan gerust eens rond op onze website of neem contact op met de administratie van OpWeg via onderstaand formulier. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Neem contact met ons op voor meer informatie »