T. 0545 - 471 404

Zelfstandig wonen met ambulante begeleiding

OpWeg Coaching biedt beschut ambulant wonen. Onder ”Beschut ambulant” zullen we deze vorm van wonen uitlichten.

Het coachen bij deze vorm van wonen bestaat vooral uit het kijken naar wat iemand wél kan en wat de persoonlijke kwaliteiten zijn, deze proberen we te versterken en te vergroten. Op deze manier blijven mensen zich ontwikkelen en zal het zelfstandig wonen steeds beter gaan.

Een psychiatrische kwetsbaarheid kan problemen veroorzaken in het dagelijks leven. Wij begeleiden bij zaken die hierdoor lastiger zijn en houden rekening met de kwetsbaarheid. We bieden ondersteuning op de 8 levensgebieden.

Om in aanmerking te komen voor wonen met begeleiding, moet er een WMO indicatie zijn vanuit uw gemeente.