T. 0545 - 471 404

De acht levensgebieden

Vanuit OpWeg Coaching begeleiden wij de klant op onderstaande levensgebieden:

  • Financiën.
   We helpen de klant bij het op orde brengen en houden van hun financiën. Daarnaast kunnen wij hulp bieden bij het aanvragen van verschillende subsidies.
  • Huisvesting.
   Wij begeleiden de klant bij het zoeken naar een geschikte woonruimte en het onderhouden van de woning.
  • Sociaal functioneren.
   Jong volwassene met een psychiatrische problematiek kunnen moeite ervaren bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De begeleiding vanuit OpWeg kan de klant hierin ondersteunen.
  • Psychisch functioneren.
   Tijdens de begeleiding speelt het geestelijk welbevinden van een kla
   nt een grote rol. Bij de begeleiding van de andere levensgebieden speelt het geestelijk welbevinden altijd mee.
  • Zingeving.
   Samen met de klant wordt gekeken naar de zin en het doel van het leven.
  • Lichamelijk functioneren.
   Hieronder wordt fysieke gezondheid verstaan. Daarnaast gaat het om zelfverzorging en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).
  • Praktisch functioneren.
   Dit zijn de Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen (HDL) en tevens taalbeheersing, omdat dit een voorwaarde is voor maatschappelijke participatie.
  • Dagbesteding.
   Met de klant wordt gekeken naar activiteiten en school/werk waarmee de week ingevuld Wordt, om er voor te zorgen dat de klant een zinvolle tijdsbesteding heeft.