T. 0545 - 471 404

Wat wij bieden

We bieden individuele begeleiding aan jeugdigen, jongeren en volwassenen. Daarnaast bieden we ook begeleiding aan gezinnen. Gezinsbegeleiding kan worden gecombineerd met individuele begeleiding. Ook bieden we een kleinschalige vorm van wonen beschut ambulant en begeleiding op de groep.

Iedere situatie vraagt om maatwerk. Daarom hebben wij weliswaar goed professioneel geschoolde medewerkers in dienst, maar in verschillende leeftijden en met diverse achtergronden, zodat de medewerker die u gaat begeleiden zoveel mogelijk passend is bij uw situatie.

Uitgangspunten:
Wij zijn betrokken, laagdrempelig en dichtbij. Wij werken resultaatgericht en hechten veel waarde aan kwaliteit en eigen regie van onze klant. Door goed te luisteren en methodisch te werken, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw mogelijkheden. Onze cliënten “OpWeg” helpen richting vergroten van eigen regie, zelfredzaamheid en (weer) deelnemen aan de maatschappij (participatie) is waar wij ons voor inzetten.

Praktisch:
Door praktische begeleiding op diverse gebieden werken we samen met u toe naar het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie. Dit kan variëren van opvoedingsondersteuning tot begeleiding bij het structureren en organiseren van uw dagindeling, huishouding en/of administratie.

Bent u benieuwd waarin OpWeg u kan ondersteunen?
Kijk dan gerust eens rond op onze website of neem contact op met de administratie van OpWeg via onderstaand formulier. Zij beantwoorden graag uw vragen.

Neem contact met ons op voor meer informatie »

Eigen bijdrage:
Vanaf 18 jaar wordt er voor zorg gefinancierd door de gemeente een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de soort zorg die je ontvangt.

Voor meer informatie en de rekenhulp:
https://www.hetcak.nl/regelingen/wet-maatschappelijke-ondersteuning

https://www.hetcak.nl/regelingen/zorg-vanuit-de-wlz

Wachttijden:
Bij OpWeg kun je snel terecht met je hulpvragen, in de meeste gevallen is er na de aanmelding binnen twee weken een intakegesprek gepland kan daarna de zorg starten.