T. 0545 - 471 404

Vacature Raad van Commissarissen

OpWeg Coaching BV
Locaties: Eibergen (hoofdlocatie)/Winterswijk/Enschede

In verband met het einde van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Commissarissen is de RVC van OpWeg Coaching op zoek naar een nieuw lid.

Over OpWeg Coaching BV.
OpWeg Coaching B.V. biedt begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een psychiatrische problematiek en is gespecialiseerd in ASS/ADHD en co morbiditeit.

We bieden maatwerk met visie. Hierbij gaan we uit van de unieke, specifieke vraag van kind en gezin, jongere of volwassene en bieden daarin altijd zorg op maat. Ieder mens is uniek en daardoor is elke zorgvraag anders. Wij bieden ambulante gezinsbegeleiding, ambulante begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen thuis. Tevens is er mogelijkheid voor groepsgewijze begeleiding op onze locaties Eibergen en Winterswijk.

Binnen de WLZ bieden we ambulante begeleiding in een modulair pakket, met telefonische 24 uurs bereikbaarheidsdienst. OpWeg begeleidt en ondersteunt (jong)volwassen in ontwikkeling van hun eigen regie.

Verdere informatie kunt u vinden op: www.opwegcoaching.nl

Bestuursvorm
OpWeg Coaching heeft een eenhoofdige directie. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende taak, fungeert als werkgever van de bestuurder en staat de bestuurder waar nodig terzijde met advies en reflectie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen geldt voor een periode van vier jaar. Leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Commissarissen werkt vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid

OpWeg Coaching is een relatief jonge organisatie die de afgelopen jaren sterk gegroeid is. Met die groei komen nieuwe vraagstukken aan de orde zoals het instellen van een Ondernemingsraad, Cliëntenraad, maar ook in de aansturing van de organisatie. Dit heeft ook impact op de raad van commissarissen die daarom is versterkt met een zetel naar nu drie zetels.

De Raad vergadert minimaal 5 keer per jaar, in aanwezigheid van de directie.

Er wordt van de leden verwacht dat zij tijd besteden om hun deskundigheid als toezichthouder op orde te houden.

Functie-eisen
De Raad van commissarissen heeft meerdere taken en aandachtsgebieden. Deze taken en rollen worden onderling verdeeld. Wij zijn specifiek op zoek naar een nieuw lid:

  • met ervaring in het toezichthouden in een zorgorganisatie
  • met deskundigheid en ervaring met het werken van gezondheidszorginstellingen in de ambulante zorg en met verschillende financieringsvormen
  • affiniteit met de doelgroep
  • op de hoogte zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.
  • OpWeg Coaching streeft er naar een inclusieve organisatie te zijn. Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Vergoeding
Er is sprake van een vergoeding die in overeenstemming is met de WNT regelgeving.

Contact
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Bart Sanders, voorzitter RvC, 06-46717864.

Uw gemotiveerde sollicitatie met CV kunt u sturen naar Bart Sanders, voorzitter RvC, bart@bjsconsulting.nl sturen tot 22 april 2024.